> Swarovski® Crystal Products > Swarovski® Flat back/Rhinestones > Swarovski Glue On Flat Back Rhinestones > Swarovski #2304 Raindrop flat back